Hållbarhet

Det finns bara ett jordklot och det ska räcka till alla! Uppsalahems hållbarhetsavdelning arbetar med frågor inom hela hållbarhetsområdet, det kan vara allt från revisioner, biologisk mångfald och bikupor till att vi arbetar med social hållbarhet. Ett socialt projekt som vi har är mötesplatsen Gottsunda där vi arbetar för att möjliggöra enkla möten och minska den sociala oron som finns i Gottsunda. Klimatlätt är ett annat projekt där vi vill skapa engagemang och öka kunskapen om klimat- och hållbarhetsfrågor bland våra hyresgäster, till exempel genom inspirationskvällar med helt växtbaserad mat. 

Vi jobbar med att utveckla företagets kvalitetsarbete och ledningssystem samt med frågor inom kris och säkerhet. Målet med vårt kvalitetsarbete är att skapa tydliga strukturer för oss och våra kollegor. Allt för att vi lättare ska kunna utföra våra arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt. Det vinner vi alla på i längden, vi själva, våra intressenter och inte minst våra hyresgäster. Kvalitetsarbetet knyter an till alla frågor som företaget arbetar med på samma sätt som hållbarhetsfrågorna genomsyrar allt vi gör. Därmed samarbetar vi nära andra avdelningar inom företaget liksom med externa företag och organisationer som Uppsala kommun, ideella organisationer, leverantörer och såklart även med våra hyresgäster.

En naturlig del i hållbarhetsavdelningens arbetsuppgifter är omvärldsbevakning och utbildning för att säkerställa att vi hela tiden förbättrar vårt arbete. Genom att både delta och själva medverka på konferenser och seminarier, besöka andra företag och ta emot studiebesök får vi ständigt nya idéer och uppslag för hur vi kan ta Uppsalahems hållbarhetsarbete till nästa nivå.

Att tillsammans få åstadkomma en förändring och förbättring är en gemensam drivkraft för oss medarbetare som jobbar på hos oss. Är det också din drivkraft? Jobba tillsammans med oss på hållbarhetsavdelningen!

 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Uppsalahem?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@uppsalahem.se
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor